Türkiye Cumhuriyeti

Dakka Büyükelçiliği

Bilgi Notları

Bangladeş'in Siyasi Görünümü, 13.12.2015

Doğu Bengal halkının 1952’de başlattığı ve yıllar içinde Bağımsızlık Savaşı’na dönüşen mücadele 16 Aralık 1971 tarihinde Bangladeş Halk Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla neticelenmiştir.

165 milyona yaklaşan nüfusuyla Güney Asya bölgesinde ikinci, dünyada ise sekizinci en kalabalık ülke konumunda bulunan Bangladeş, 143.998 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir.

Bangladeş’te yedi idari bölge mevcuttur: Dakka, Chittagong, Rangpur, Khulna, Rajshahi, Barisal ve Sylhet. Her idari bölge de kendi içinde illere bölünmüş olup, Bangladeş genelinde toplam 64 il bulunmaktadır. 

Bangladeş’te Cumhurbaşkanı Ulusal Meclis tarafından beş yıllığına seçilmektedir. Cumhurbaşkanı ikinci bir dönem için seçilebilmektedir. Parlamenter demokrasiyle yönetilen Bangladeş’te tek kamaralı olan Ulusal Meclis 300 milletvekilinden oluşmaktadır. 2004 yılında Anayasa’da yapılan değişiklikle Ulusal Meclis’te temsil edilen siyasi partiler tarafından atanmak üzere, kadın milletvekilleri için 45 ilave sandalye tahsis edilmiştir. Ulusal Meclis’in görev süresi beş yıldır. Kabine Başbakan tarafından belirlenip, Cumhurbaşkanı tarafından atanmaktadır. Oy kullanma yaşı 18’dir.

Bangladeş’te son olarak 5 Ocak 2014 tarihinde düzenlenen ve 18 muhalefet partisinin boykot ettiği genel seçimler sonrasında Hükümeti yeniden Başbakan Sheikh Hasina kurmuştur.