Türkiye Cumhuriyeti

Dakka Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programı , 03.09.2014

Gençlik Köprüleri Programı

Yurtdışında yaşayan 16-22 yaş aralığında ve eğitimine devam eden gençlerimizin Türkiye ile bağlarını güçlendirmek, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekânlarını görmelerine olanak sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı Türkiye ziyareti projelerine destek vermek amacı ile "Gençlik Köprüleri" isimli bir program Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTATB) tarafından hayata geçirilmektedir.

 YTATB tarafından "2014 Yılı Doğrudan Proje Mali Destek Programı" kapsamında Türkiye'de veya yurtdışında kurulmuş kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz; sivil toplum kuruluşlarına (demekler, vakıflar, odalar vb.) ve üniversitelere, temaya uygun projeler için destek sağlanacaktır. Programın içeriğine http://www.ytb.gov.tr/ adresli YTATB'nin internet adresinden erişilebilmektedir.

Bangladeş’te yaşayan vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.