Covid-19 Pandemisi Süresince Uluslararasi Sağlik Turizmi Hastalarinin Ülkemize Giriş İzin İşlemleri Hakkinda Bilgi Notu

Dakka Büyükelçiliği 23.06.2020
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 15.05.2020 tarihli ve 14500235-419-E.1097 Sayılı yazısında belirtildiği üzere, COVID-19 Pandemisi süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelecek hasta ve yakınları USHAŞ’ın hasta takip sistemine kaydedilecektir.


Bu çerçevede, söz konusu hastaların covid19st.ushas.com.tr adresinde yer alan hasta takip sistemine kaydedilmesi gerekmektedir.


Sistemin işleyişine ilişkin duyurumuz USHAŞ internet sitesi ana sayfasında, duyurular alanında ve sağlık turizmi sekmesinde paylaşılmıştır. www.ushas.com.tr/covid19st.html adresi oluşturulmuş olup sisteme ilişkin bilgilendirme ve duyurular bu adresten de yapılacaktır.
+90 850 288 38 38 numaralı telefondan (Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi numarası), yazılımla ilgili hatalar ve sorular için teknikcovid19st@ushas.com.tr adresinden, sistemsel diğer tüm sorular için covid19st@ushas.com.tr adresinden destek sağlanmaktadır.
Sistem Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça, Almanca ve Fransızca dillerinde hizmet vermekte olup ihtiyaç çerçevesinde yeni diller eklenmektedir. Ayrıca Uluslararası Hasta Çağrı Merkezi 6 dilde 7/24 hizmet vermektedir.


Sistemin kullanımına ilişkin kurallar ve ön onay akışı aşağıda belirtildiği şekildedir:


Kurallar:


1.Hastaların kaydedilmesi için öncelikle “kullanıcı hesabı” oluşturulması gerekmektedir. Kullanıcı hesapları aşağıdaki 4 türde açılabilir.
a.Hastanın kendisi
b.Hasta yakını
c.Hastane
d.Aracı kuruluş


2.Aracı kuruluşların ve hastanelerin kullanıcı hesapları, gerekli kontrollerin yapılması sonrası USHAŞ onayı ile aktif hale gelecektir.
3.Hasta ile birlikte en fazla 2 refakatçi kaydı yapabilecektir.
4.Bir hastanın kaydı oluşturulduktan sonra aynı (pasaport/kimlik numaralı) hasta mükerrer olarak kaydedilemeyecektir.
Ön onay akışı


1.Kullanıcı hesabı oluşturulur.
2.Sağlık turizmi kapsamında ülkemizde tedavi olmak isteyen hasta kaydı yapılır. Bu alanda hastaya ilişkin aşağıdaki bilgiler istenmektedir:


a.Hasta bilgileri
Adı, soyadı, yabancı dili, telefonu, e-mail adresi, uyruğu, kimlik no’su, pasaport no’su, doğum tarihi, cinsiyeti, pasaportun verildiği ülke, geçerlilik tarihi, hangi ülkeden geleceği, hangi sınır kapısından giriş yapacağı,


b.Hastanın medikal bilgileri
Hangi hastaneye geleceği, tedavi talep edilen branş, ilgili ülkede yapılabiliyor ise Covid-19 PCR test sonuç raporu


c.Hastane hasta kabul belgesi
Bu belge sistemde şablon olarak yer almaktadır. Hastane yetkilileri tarafından imzalanmış, hastanın ilgili hastaneye kabul edileceğine dair belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. (Bu bilgi hastane dışındaki kullanıcıların hasta kaydı sırasında istenmektedir.)


d.Hastanın taahhütname ve onam formu
Bu form sistemde şablon olarak yer almaktadır. Formun hasta ve refakatçisi tarafından ayrı ayrı imzalanarak sisteme yüklenmesi gerekmektedir.


e.Refakatçi bilgileri
Adı soyadı, doğum tarihi, e-posta adresi, telefonu, pasaport numarası, geçerlik tarihi ve refakatçi için de imzalanacak taahhütname ve refakatçinin Covid-19 PCR test sonucu (ilgili ülkede yapılabiliyor ise)


-Bir hasta ile ilişkili en fazla 2 refakatçinin kaydedilmesine izin verilecektir.


-Tüm alanlar zorunlu olacaktır.


3.Kaydedilen hastalar uygunluk bakımından değerlendirildikten sonra USHAŞ tarafından kabul edilir veya reddedilir.
4.Hastanın reddedilmesi durumunda red nedeni hastayı kaydeden kullanıcıya ve hastaya e-posta ile iletilir.
5.Hastanın kabul edilmesi durumunda izin yazısı örneği hastayı kaydeden kullanıcıya ve hastaya e-posta ile iletilir.
USHAŞ onayına gönderilen hasta kayıtları için sonuçlar en geç 24 saat içerisinde hastaya ve hasta kaydını yapan kullanıcıya e-posta ile gönderilmektedir.


Koronavirüs hastalığı (COVID-19) ile mücadele süresince uluslararası sağlık turizmi kapsamında ülkemizden sağlık hizmeti almak isteyen hastaların kabulü kapsamındaki aşağıda belirtilen kurallar da duyurularımız ile paylaşılmıştır.


1. Aşağıdaki ülkelerden gelen hastalar kabul edilecektir:
- Tüm ülkeler


2. Aşağıdaki branşlarda hasta kabul edilecektir:
- Tüm branşlar


3. Hasta ve refakatçilerinin kabul edileceği hastanelerin aşağıdaki şartlara haiz olması gerekmektedir:
a. Sağlık Bakanlığınca düzenlenmiş Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olmalıdır.
b. Ruhsatında ve faaliyet izin belgesinde; uluslararası sağlık turizmi kapsamında kabul edilerek teşhis ve tedavisi yapılacak hastalıklara ait branşlar yer almalıdır.
c. Hastanenin müstakil bir katı veya koridor ve diğer alanlarından başka hasta veya refakatçisinin temas etmeyeceği şekilde müstakil bir servisi yurtdışından gelecek uluslararası sağlık turizmi hastaları için ayrılmalıdır.


4. Bir hasta ile birlikte en fazla iki refakatçinin ülkeye girişine izin verilebilecek olup, hasta ve refakatçilerinin seyahat, ülkeye giriş, transfer ve izolasyon gibi konularda uymak zorunda oldukları kurallara Bakanlık yazı ekinden “EK-1 Uluslararası Sağlık Turizmi Hastaları ve Refakatçileriyle İlgili alınacak Tedbirler” ulaşabilirsiniz.


5. Hasta ve refakatçileri aşağıda belirtilen kara yolu, hava yolu veya deniz yolu noktalarından ülkemize giriş yapabilecektir.


a. Hava yoluyla: İstanbul Havalimanı, İstanbul Atatürk Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, Antalya Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Adana Havalimanı


b. Kara yoluyla: Kapıkule Hudut Kapısı, Sarp Hudut Kapısı, Habur Hudut Kapısı


c. Deniz yoluyla: Mersin Taşucu Limanı, Karasu Port Limanı


6. Hasta ve refakatçilerine ücreti mukabili hava alanları ve hudut kapılarında Covid-19 PCR testi yapılacak veya PCR için numune alınacaktır.


Mustafa Osman Turan Ambassador
Sunday - Thursday

09:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00

09:00-13:00 14:00-18:00
2/21/2020 2/21/2020 International Mother Language Day
3/17/2020 3/17/2020 Birthday of Father of Bangladesh Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman & National Children's Day
3/26/2020 3/26/2020 Independence Day of the People's Republic of Bangladesh
4/9/2020 4/9/2020 Shab-e Barat *
4/14/2020 4/14/2020 Bengal New Year
5/1/2020 5/1/2020 May Day
5/22/2020 5/22/2020 Shab-e-Qadr *
5/24/2020 5/26/2020 Eid-ul Fitr
7/31/2020 8/1/2020 Eid-ul Adha *
8/15/2020 8/15/2020 National Mourning Day
8/30/2020 8/30/2020 Ashura Day
10/29/2020 10/29/2020 Turkish Republic Day
10/30/2020 10/30/2020 Eid-e-Milad un-Nabi
12/16/2020 12/16/2020 Victory Day of the People's Republic of Bangladesh
12/25/2020 12/25/2020 Christmas
12/31/2020 12/31/2020 * Dates of the religious holidays are scheduled according to religious calendars every year.